TIETOSUOJASELOSTE

 

 1. Rekisterinpitäjä

 

Northern snow emotion Oy

Karilantie 14

95970  Äkäslompolo

y-tunnus 3089391-1

+358 40 356 8158

simo@nsemotion.fi

 

 1. Rekisteriasiat

 

Yritys Northern snow emotion Oy:n asiakaspalvelu palvelee rekisteriasioissa arkisin klo 9 – 14.

 

 1. Rekisterin nimi.

 

Northern snow emotion Oy:n asiakasrekisteri.

 

 1. Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus.

 

Northern snow emotion Oy asiakkaista pidetään rekisteriä asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rekisteritietoja voidaan lisäksi käyttää Yritys X:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin, mukaan lukien sähköinen markkinointi.

 

 1. Rekisterin sisältö.

 

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne eivät ole tarpeellisia asiakassuhteen kannalta. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • markkinointikiellot

 

 

 1. Tietolähteet.

 

Yrityksemme ensisijaisia tietolähteitä ovat: Käyttäjän itsensä rekisteröimät tiedot sekä rekisteröidyn käyttäjän asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

 1. Tietojen luovutus ja vastaanottajat.

 

Asiakastietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin, tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet.

 

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu, ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

 

 1. Tietojen säilytysaika.

 

Henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta viimeisestä kirjautumisesta sivustolle.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen.

 

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus takaa rekisteriin kirjatulle henkilölle oikeuden tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa, että rekisteröity voi vaatia tietojensa poistamista ilmoittamalla asiasta Yritys X:lle asiakaspalveluun. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.